ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

 Ana Sayfa / BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Haklarım

HAKLARIM

Tüketicinin korunmasından kim sorumludur?

Tüketicinin korunmasından Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Tükerinin Korun ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de sorumludur.

Benden önceki abonenin borçlarını ödemekle yükümlü müyüm?

Önceki tüketici sözleşmesini sonlandırmadan ayrılması durumunda, farklı bir perakende satış sözleşmesi başvurusunda bulunması halinde bu borçlar tahsil edilir. Yeni tüketicinin bu borçları üstlenmesi talep edilemez.

Tedarikçimin fiyatı değiştirmesi veya taşınmam durumunda tedarik sözleşmesini sona erdirebilir miyim?

Bu durum sözleşmenizin sürsine bağlıdır. Fiyat artışı yapılmayacağı veya artış durumunda sözleşmenin sona erdirebilceği maddesi sözleşmede yer alıyorsa sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. Başka bir mülke taşındıysanız sayaç bilginizin kaydı da değişeceğinden yetkili elektrik kurumu bu değişikliği sistemeye işleyecektir. Tedarikçiniz ile ilgili sözleşmenin sona ermesi gerekmeyecektir.

Borcumdan dolayı kesilen elektrik ne zaman yeniden bağlanır?

Biriken borcunuzun tamamını gecikme zammı ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketinizin belirlediği takvime göre ödemeyi taahhüt ederek, tedarikçinize başvurmanız halinde elektrik enerjisi yeniden bağlanır. 

Tedarikçi ile sözleşme yapmadan önce hangi bilgileri istemeliyim?

Tedarikçiniz sizi, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler, riskler ve tüketici hakları konusunda bilgilendirmelidir. Sözleşme yapmadan önce okumalı ve bir kopyasını istemelisiniz.Ayrıca şu bilgileri almalısınız:

1.Sizin için önerebilecekleri en uygun tarife hangisidir?

2.Sözleşme süreniz ne kadar olacaktır?

3.Cayma hakkınız bulunuyor mu?

4.Tanıtım amacıyla sunulan farklı bir kampanya var mıdır? Süreli midir? Süre bitince ne olur?

5.Güvence bedeli veya buna benze bir ödeme var mıdır?

6.Ödeme seçenekleri nelerdir?


​Tedarikçi, tüketiciye elektrik tüketimi hakkında bilgi vermekle yükümlü müdür? 

Mevzuat gereği, elektrik dağıtım şirketleri tüketim bilgisinin tamamını, talep eden eden tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Tüketicilere verilen kullanıcı adı ve şifre ile, tüketici uzaktan okunan sayaçların tüketim bilgilerine ulaşabilmektedir.

Güvence bedeli ne zaman iade edilir? 

Görevli tedarik şirketi tarafından sözleşme fesh edilir/ sona ererse veya ön ödemeli sayaçla değiştirilirse güvence bedeli iade edilir. Güvence bedeli tüketicinin tüm borçlarını ödemesinden sonra güncellenir ve talep tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde iade edilir. Güvence bedelinin iadesi için, borcun tamamının ödenmesi dışında herhangi bir koşul öne sürülemez ve belge istenemez.

Tedarikçimi değiştirirken ek bir ücret ödemem gerekir mi?

Tedarikçi değişimi sırasında ek bir ücret ödemeniz gerekmez. Bağlı olduğunuz dağıtım bölgesine dilekçe ile başvurarak daha önceden yatırmış olduğunuz güvence bedeli size iade edilir.

Ancak; mevcut tedarikçinizi değiştirmek istediğinizde sözleşmenizdeki cayma hakkı maddesine bakmanız gerekir. Bazı tedarikçiler fesih bedeli talep etmektedir.

Tedarikçinin yükümlülükleri nelerdir? 

Bilgilendirme: Tedarikçi, tüketici hakları, ticari seçenekler, muhtemel riskler ve tüketicinin katılımına ilişkin bilgiler yazılı/ mail ile serbest tüketiciyi bilgilendirmelidir.

Sayaç Uygunluğu: Elektronik sayaç zorunluluğundan dolayı, tedarikçi sözleşmeyi ancak bu tip sayacı olan serbest tüketicilerle yapmalıdır.

Kesintisiz Hizmet: Tedarikçi elektrik enerjisini, taahhüt ettiği koşullara göre kesintisiz olarak sağlamalıdır.

Ayrıca; dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde piyasa işletmecisine gerekli bilgileri vermelidir. Teiaş ve dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere ait kayıtların güncel tutulmasını sağlayacak bilgileri vermekle de yükümlüdür

Elektrik kesildiğinde meydana gelen zararlardan kim sorumludur? 

Elektrik aboneleri “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 26. maddesi” ne göre Dağıtım Şirketlerine zarar tazmini için başvurabilirler. Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanan zararlar bu kapsamın dışındadır. Kullanıcı zararın tazmini için kesintiyi takip eden gündne itibaren 10 gün içerisinde talepte bulunabilir. BİLMEM GEREKENLER

Tedarikçi değiştirme hakkında nereden bilgi alabilirim?

Serbest tüketici konumunda olan elektrik aboneleri web sitemizden tüm tedarikçilerin listesine ulaşabilirler. energyMARKET365 sayfamızdan tüm tedarikçiler ve satış kriteleri hakkınd adetaylı bilgi alabilirsiniz.

Ödeme seçeneklerini nereden öğrenebilirim?

Tedarik şirketlerinin tüm ödeme seçenekleri ve ödeme merkezlerine dair bilgileri energyMARKET365 sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Kredi kartı, banka havalesi ve diğer tüm seçenekler bir arada yer almaktadır. 

Tedarikçinin düzenleyeceği faturada bulunması gereken bilgiler nelerdir? Tedarikçi firmanın düzenleyeceği faturada şu bilgiler okunaklı şekilde yer almalıdır:

1.Tüketicinin adı, soyadı veya ünvanı.

2.Tüketicinin adresi ve/veya abone grubu, abone numarası

3.Sayaç markası, tipi, seri numarası, çarpan

4.Değiştirilen sayaç varsa ilgili döneme ait tüketim bilgileri

5.Varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları

6.Tüketime esas okuma tarihleri, ilk ve son endeksler

7.Tüketilen elektrik enerjisi miktarı

8.Günlük enerji tüketim ortalaması

9.Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri

10.Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuata göre faturalarda yer alması öngörülen diğer bedeller.

11.Yasal kesintiler, vergi ve borçlar.

12.Kesme-bağlama bedeli

13.Ödeme seçenekleri

14.Varsa otomatik ödeme talimatı bilgisi.

15.Ödeme merkezleri ve son ödeme tarihi

16.Bir sonraki okuma dönemi

17.Geçmiş döneme ait borç/ alacak bilgisi

18.Tedarik şirketi ve dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri irtibat bilgileri ve acil durumlarda aranabilecek  numaralar

19.Ödeme bildirimi tarihi itibariyle, tüketicinin son bir yıllık elektrik enerjisi tüketim bilgisi.


*Bu bilgiler faturanızda yer almıyorsa tedarikçinizle iletişim kurmalısınız. Sorunu bu şekilde çözemediğiniz takdirde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda başvurabilirsiniz.Elektrik aboneliği kimin adına olmalı?

Kendi adına satış sözleşmesi olmayan tüketici, kendisinden önceki tüketicinin adına düzenlenen faturaları ödemek suretiyle usülsüz elektrik enerjisi tüketmiş kabul edilir. Tespit edilmesi durumunda tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini bildiren ihbar bırakılır.

Tedarikçi ile yapılan ikili anlaşmanın sonlandırılması ile ilgili koşulları nereden öğrenebilirim?

Sözleşmenin sona erdirilmesi ile ilgili hükümler sözleşmenizde yer almalıdır. Cayma hakkınızın olup olmadığı gibi konulara detaylı bir şekilde yer verilmelidir. Sözleşmenin bir kopyasını almayı unutmamalısınız.

Serbest tüketici olarak tedarikçi ile yapacağım ikili anlaşma EPDK onayına tabi midir?

Serbest tüketici ile tedarikçi arasında elektrik enerjisi alınıp satılmasına dair yapılan ikili anlaşma özel hukuk hükümlerine tabidir. Fakat bu ikili anlaşmada ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.

Tedarik kalite seviyesi var mıdır?

Perakende satışa ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliği dahilinde tedarik edilen enerjinin sürekliliği ve teknik kalite açısından limitler ortaya konulmuştur. Bu kaliteyi sağlamayan dağıtım şirketleri tazminat ödemek zorundadır.

Sözleşme yaptıktan sonra artan elektrik fiyatları faturama yansır mı?

Tedarikçinizin sunacağı tarifelerde çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu durum sözleşmenize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Zamlardan etkilenmeyen tarifeler mevcuttur. Fakat böyle bir tarifeye tabi olsanız dahi, fiyat değişiklikleri olması halinde nasıl ve ne zaman bilgilendirileceğinizi sormalısınız. Çok çeşitli tarifeler bulunmaktadır. energyMARKET365 sitemizden tüm tarifeleri bir arada görerek size en uygun olanı seçebileceksiniz.

Güvence bedeli ödeyecek miyim?

Tüketicinin elektrik borcunu ödememesi,kullanım yerinin değişmesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde tüketicinin borcuna mahsup etmek üzere tedarikçinin talep edeceği bedeldir. Resmi Gazetede yayımlanan Genel Aydınlatma kapsamındaki ibadethanelerden güvence bedeli alınmaz.

Serbest tüketici uygulamasının faydası nedir?

Bu uygulama tüketciye tedarikçisini seçme hakkı tanır. Tüketicinin elektrik piyasasında  oluşan rekabet sonucunda sunulan fiyat ve hizmet çeşitliliğinden faydalanabilinmesi amaçlanır. Böylelikle tüketici elektriği daha uygun ve kaliteli şekilde alabilecektir.

Kimler Serbest Tüketici olabilir?

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminiz serbest tüketici limitini geçiyorsa serbest tüketici sayılırsınız.

“Serbest tüketici limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2015 yılı için 4000 kWh olarak belirlenmiştir. Buna göre; 2014 yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminiz 4000 kWh geçiyorsa serbest tüketici sayılırsınız. Serbest tüketici limitini geçerek serbest tüketici statüsüne kavuşup kavuşmadığınızı bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.”

Organize Sanayi Bölgesi Tüzel kişilikleri serbest tüketici sayılır.

Serbest tüketici limitini geçip serbest tüketici statüsüne ulaşıp ulaşmadığınızı bölgenizdeki elektrk dağıtım şirketine sorabilirsiniz.

Talep birleştirme: Ayrıca birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak bir sayaç ile ölçümlenmesi durumunda, serbest tüketici limiti geçiliyorsa bu kişiler birlikte serbest  tüketiciniteliği kazanır.

 

Yeni bir tedarikçiye nasıl geçerim?

Yeni tedarikçi ile anlaşma yapıldığında, gerekli değişiklik işlemlerini yeni tedarikçiniz başlatacaktır. Daha avantajlıbir telif ile karşılaşarak tekrar tedarikçinizi değiştirmek isterseniz, değişim işlemleri tüketiciyi almak isteyen tearikçi tarafından yürütülecektir.

Tedarikçi değiştirildiği zaman elektriğim kesilir mi?

Elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz halinde elektrik kesme – bağlama işlemi gerekmez. Müşteri hizmetleri kalitesi önemlidir

Tedarikçinize kolay ulaşmanızı sağlayan müşteri destek hattı, online başvuru, online işlem merkezi gibi olanaklar sağlayan şirketler işlerinizi hızlandıracaktır. Bunun için teknik alt yapısı gelişmiş tedarikçileri tercih etmenizi öneririz.

Kiracılar serbest tüketici kapsamına girer mi?

İndirimli elektrikten mal sahibi veya kiracı olan herkes faydalanabilmektedir. Serbest  tüketici olmak için aranan şartlar, sayacınızın uygun olması ve tükettiğiniz aylık enerjinin belirlenen serbest tüketici limiti aşıyor olmasıdır.

Elektrik şirketi değiştirmek için bir bedel ödenir mi?

Şirketlerin uygulamaları farklı olabilmekle birlikte, “güvence bedeli” adı altında teminat veya depozito istenebilir. Tedarikçinizi değiştirdiğiniz takdirde ödediğiniz güvence bedelini geri alabilirsiniz.  

Şirketler tedarikçi değiştirmek için hangi belgeleri hazırlamalıdır?

Son döneme ait bir veya birkaç elektrik faturası, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve imza beyannamesi, sözleşme, alım satım bildirim formu, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası

Serbest Tüketici Olma ve Tedarikçi Değiştrime Dönemleri Hangi Günlerdir?

İlk serbest tüketici başvurusunda: Son başvuru tarihi ayın 5’i, son başvuru tarihi ayın 22’sidir. Yeni sözleşme başlangış tarihi de sonraki ayın ilk günüdür.

Tedarikçi değiştime durumunda: Son başvuru tarihi ayın 9’iu, son başvuru tarihi ayın 22’sidir. Yeni sözleşme başlangış tarihi de sonraki ayın ilk günüdür.  Copyright © 2014 energyMARKET365