ENERGYMARKET365

Tedarikçi ve Tüketicilerin Buluşma Platformu

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

 Ana Sayfa / BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Sayaç Hakkında

Sayaç Okuması ve faturlandırma sıklığı nasıl olmalıdır?

Perakende satış sözleşmesi ile elektrik alanlar için; Tüketim dönemi, bir aydan az olmamak ve bir yılı geçmemek üzere, görevli tedarik şirketi tarafından belirlenir. Ön ödemeli sayaç kullananlar bu kapsamda değildir.

Tüketim dönemlerinin altı ay veya üzerinde olacak şekilde görevli tedarik şirketi tarafından belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.

Serbest tüketicinin sayacı hangi tip olmalıdır?

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.  Tüketicinin sayacının mekanik olması halinde ilgili dağıtım şirketine başvuru yapılarak sayacın değişmesi talep edilebilir. Dağıtım şirketi, tüketiciden ek bir ücret talep etmeden sayacı değiştirecektir.

Sayaç okuma bedeli nedir?

Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir bedeldir.

Sayaç değiştirmek ücretli midir?

Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6446 sayılı Kanunda yer alan mezkur hükümler gereği, söz konusu sayaç değişiklikleri sonucunda oluşan maliyet Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından karşılanacaktır. Kanun yürürlüğe girmeden evvel yapılan sayaç değişikliklerinin maliyetini karşılama yükümlülüğü ise tüketicilere aittir.


Copyright © 2014 energyMARKET365